Wie zijn wij ?

De Welzijnsschakel “De Helpende Hand” is een werking van de gelijknamige vzw, een christelijke vrijwilligersorganisatie van protestants/evangelische kerken in Gent, die zich belangeloos inzet voor armoedebestrijding in Zwijnaarde.

Wij richten ons tot elke inwoner van Zwijnaarde ongeacht zijn of haar levenssituatie, etnische achtergrond, levensbeschouwing of geloofsovertuiging.

Onze dagdagelijkse werking wordt gedragen door vrijwilligers (buddies) met ervaring in sociale contacten en persoonlijke begeleiding van mensen in crisissituaties.

Wij zijn er voor mensen die moeite hebben met hun financiën, eenzaam zijn of op enige wijze persoonlijke ondersteuning nodig hebben. Via huisbezoeken en regelmatige contacten willen we samen met hen op weg gaan, en zoeken naar duurzame oplossingen in een discrete vertrouwensrelatie.

Onze hulp is gericht naar de persoonlijke nood van de confident, steeds gratis, vrijblijvend, en onvoorwaardelijk. Zij is ook altijd gericht op het verhogen van het persoonlijk welzijn en de zelfredzaamheid van de betrokken mensen.

“De Helpende Hand” is aangesloten bij Welzijnsschakels , die actiegroepen overkoepelt welke zich op lokaal vlak inzetten voor mensen in (kans)armoede

“De Helpende Hand” is lid van  KRAS (Kring Rond Armoede in de Stad), een pluralistische vrijwilligersorganisatie die armoedediensten in Gent vertegenwoordigt bij het  stadsbestuur.

“De Helpende Hand” opgenomen in de interprovinciale sociale kaart

Via deze organisaties wordt onze welzijnsschakel tevens erkend door de overheid.